TSIA中華沙龍產業發展協會

  • 精英賽報名
  • 捷運藝文廊
  • 優質人才推薦

 姓名/ 

 E-Mail/ 

  • 取消訂閱
  • 訂閱

最新公告總覽

           
  分類 發布日期 公告標題  
   
   公告 2018/10/2 2018產業人才問卷調查  
   
   課程 2018/10/2 【開店求生攻略】2018最後兩場!  
   
   公告 2018/9/17 奇幻藝想美甲美睫創作攝影展  
   
   比賽 2018/9/17 2018 TSIA國際美業菁英賽美甲類異動  
   
   檢定 2018/9/14 2018第二梯次檢定-高雄場次名單  
   
             
TSIA中華沙龍產業發展協會
TSIA facebook
本網站版權為 TSIA 中華沙龍產業發展協會 © 2014 TSIA All rights reserved.Powered and Design by Cannol Network Co.,Ltd.